Hållbarhesarbete Varbergs Taxi AB

Varbergs Taxi strävar kontinuerligt efter att minska sin miljöpåverkan.
Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkran vår verksamhet och att utvecklas.
Vi är miljöcertifierade sedan 2011 enligt Säker Grön Taxi,vilket är baserat på ISO 14001.

Genom EMC (Energi och Miljöcentrum) är vi med i ett nätverk där 10 halländska företag har
gått samman för att rapportera och kommunicera våra klimatutsläpp .
I år redovisade alla deltagande företag sina resultat på tullhuset i Varberg .Miljöpolicy för Varbergs Taxi

Varbergs Taxi arbetar för att miljöanpassa verksamheten.
Det innebär att miljöbelastningen från bolagets verksamhet ska minimeras.

Detta ska ske genom att :

- Efterleva miljörelaterade lagar och förordningar.

- I hela vår verksamhet arbeta för en ständig minskad påverkan av miljön.

- Vid inköp av varor och tjänster ta hänsyn till negativa miljöfaktorer .

- Vid val av leverantör ska det läggas stor vikt vid leverantörerens miljöarbete.

- Alla i företaget strävar efter en hög miljömedvetenhet.

- Informera i miljöfrågor som är centrala för bolagens delägare och anställda
så att berörda motiveras och engageras.

- Kommunicera miljöpolicyn till alla anställda och vara tillgängliga för allmänheten.


Transportkvalitetspolicy för Varbergs Taxi

- Varbergs Taxi kommer till rätt plats , i rätt tid , på trevligt och säkert sätt.

- Varbgers Taxis ambition är att bidra till att nollvisionen uppfylls
genom ständiga förbättring i transportkvalitetsarbetet.
Hastighetsbestämmelser och övriga trafiklagstiftning utgör grunden för arbetet.

- Varbergs Taxi är medlem i Svenska Taxiförbundet och uppfyller kvalitetskraven
i God Taxitradition.


Säkerhet

Det ska vara tryggt och säkert att resa med oss.
Darför satsar vi hårt på säkerhet.
Förarna är utbildade i trafiksäker och sparsam körning (Eco-Driving).

Vi genomför regelbundet utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Alla våra fordon är miljöklassade och servas av auktoriserade verkstäder och med originaldelar.


Vi använder oss av ISA vilket är ett intelligent stöd för anpassning av hastighet.
Att hålla hastigheten gör både miljö och ekonomi en stor tjänst.Men framförallt ökar det din och andras säkerhet.
För hög hastigher är en vanlig orsak till allvarliga skador i trafiken .
Särskilt viktig är det att inte köra för fort i tätorter, där bilar samsas med gående , cyklister och lekande barn.
Isa är en väl beprövad teknik som har stor betydelse för hastighetsanpassning och trafiksäkerhet, genom att ge
föraren direktinformation om gällande hastighetsbegränsning.
Dessutom varnas föraren omedelbart vid en eventuell överträdelse.


Genomförda tester visa att ISA kraftigt bidrar till:


-Ökad trafiksäkerhet
-Lägre hastighet
-Minskad bränsleförbrukning
-Minskat slitage på fordonen
-Bättre miljö genom mindre utsläpp
-Tryggare arbetsmiljö
-Bätre transporkvalitet


Alkolås

Alla våra fordon utrustade med alkolås
Låset är kopplat till tändningen vilket förhindrar strat av bilen om alkohol detekterats.


www.fosguard.se

Förarnas behörighet

Varbergs Taxi är ansluten till en tjänst där vi automatiskt varje dag får en bekräftelse att våra förare har
giltlig behörighet att köra Taxi .


www.bky.se


Förarens säkerhet

För förarnas säkerhet är våra taxibilar utrustade med skyddskamera och GPS-styrt larm.

För att skydda passagerarnas integritet tas bildernas från kameran endast fram i samarbete med polisen .

Våra chaufförer har alltid uniform och legitimation synlig i bilen.Reser du med barn ?


Säg till vid bokningen så ordnar vi så att taxibilen kommer med monterad bilbarnstol.(Avgift 150kr)

Trafikledningssystem i framkant.

Varbergs Taxi tillämpar den senaste tekniken vad gäller GPS-styrt trafikledningssystem .
Är det något du vill fråga eller har synpunkter vad gäller miljö eller säkerhet ta kontakt via mail:

miljo@varbergstaxi.se